reštaurovanie, konzervovanie štukovej výzdoby , umelecké kováčstvo a zámočníctvo, kamenosochárstvo, výroba plastiky a odlievanie kovov

Restoration, preservation of stucco decoration, artistic smithery, locksmithery, monumental masonry, creation of plastics and metalcasting