o nás / about us

Pracovníci našej firmy majú viac ako 15 ročnú prax v oblasti reštaurovania a umelecko-remeselnej výroby.Profesné zameranie remesiel je nasledovné: reštaurovanie a konzervovanie štukovej výzdoby, tvarovanie kovov a nástrojov (design), umelecké kováčstvo a zámočníctvo, kameno-sochárstvo, výroba plastiky a odlievanie kovov. Pôsobíme na celom území Slovenska, najmä v Banskobystrickom regióne. Kvalitu našej práce ocenili aj klienti z Nemecka a Talianska. Sídlo firmy je v Nemciach pri Banskej Bystrici. 

Our company has over 15 years of experience in the area restoration and art handicraft. Our specializations include restoration and preservation of stucco decoration, coating services, design, art smithery and locksmithery, monumental masonry, creation of plastics and metalcasting. We are active in all Slovakian regions, mainly in Banská Bystrica Region. Our quality services have also been appreciated by clients from Germany and Italy. Our company is based near by Banska Bystrica in Slovakia.  Dušan Bezúch
Vladimír Kachnič
Ľubomír Rendek
Ján Škvarka
Pavol Štesko