rekonštrukcia historických objektov / historical building reconstruction

Vígľašský zámok / Castle Of Vígľaš / Slovakia


Rekonštrukcia gotickej klenby a gotických architektonických prvkov veľkej a malej rytierskej sály, z umelého kameňa. Reštaurovanie kamenných gotických, renesančných a barokových architektonických prvkov.

2011

Štuková výzdoba Bratislavského Hradu / Stucco Decoration Of Bratislava Castle / Slovakia

Rekonštrukcia barokovej štukovej výzdoby na základe barokovej výzdoby zámku v Schonbrunn realizovanej dielňou architekta Nikolausa Pagasiho. Subdodávka, pre firmu Vilard.

2010