reštaurovanie exteriérov a architektonických prvkov / restoration of exteriors and architectonic features

Meštiansky dom v Košiciach / The House Of Beggar in Košice / Slovakia
Značne poškodená časť atiky - stav pred reštaurovaním
Stav po reštaurovaní

Rekonštrukcia fasády meštianskeho domu z 19. storočia, podľa dochovaných dobových fotografií.
2007


Meštiansky dom v Banskej Bystrici / Citizen House In Banská Bystrica / Slovakia
stav počas rekonštrukcie
Stav po rekonštrukcii
Stav po očistení, na primárnu vrstvu omietky
stav po rekonštrukcii

Rekonštrukcia fasády a štukovej výzdoby meštianskeho domu, z reprezentáciou renesančnej časti v prízemí (dvojfarebné zgrafito) a fasády z 19. storočia
2006

Meštiansky dom v Pelhřimove / Citizen House In Pelhřimov / Czech Republic
Stav pred reštaurovaním

Reštaurovanie renesančnej fasády meštianskeho domu (dvojfarebné zgrafito) v Pelhřimove, Česká republika.
2009

Budova Národnej Banky v Banskej Bystrici / The National Bank's Building In Banská Bystrica / Slovakia
Stav počas nrekonštrukcieRekonštrukcia atiky eklektickej fasády (dvojfarebné zgrafito) a kamenných prvkov z pieskovca, Národnej banky Slovenska v Banskej Bystrici, Národná ulica.
2010

Kúria v Košťanoch nad Turcom / Manor-House In Košťany Nad Turcom / Slovakia


Rekonštrukcia barokovej fasády kúrie v Košťanoch nad Turcom.
2005
Barbakan Banská Bystrica / Barbakan In Banská Bystrica / Slovakia

Reštaurovanie barokového zastrešenia veže (medený plech) barbakanu mesta Banská Bystrica. Farebná úprava gotickej časti fasády.
2005Gotický kostolík Hamr / Gothic Church In Hamr / Czech Republic

Reštaurovanie renesančnej časti fasády (dvojfarebné zgrafito) gotického kostolíka v obci Hamr, Česká republika.
2008
Pamätník obetiam I. svetovej vojny v Uhrovci / First World War Memorial In Uhrovec / Slovakia

stav pred reštaurovaním
stav po reštaurovaní

Reštaurovanie pamätníka obetiam I. svetovej vojny realizovaného z pieskovca.
2005
 


Balustráda kursalón v Piešťanoch / Balustrade  Kursalon  Piešťany  /  Slovakia


Reštaurovanie balustrády z umelého kameňa (terazzo) zo začiatku 19. storočia pred kursalónom v Piešťanoch.
2006Meštiansky dom v Banskej Bystrici / Citizen House In Banská Bystrica / Slovakia

Rekonštrukcia renesančnej fasády (dvojfarebné zgrafito, a reštaurovanie nástennej maľby v nikách objektu) meštianskeho domu v Banskej Bystrici v Kapitulskej ulici. V spolupráci so ŠRA BB.
1995
Vila Dominika Skuteckého v Banskej Bystrici / The Villa Of Dominik Skutecký In Banská Bystrica / Slovakia

Rekonštrukcia fasády (dvojfarebné zgrafito) vily Dominika Skuteckého zo začiatku  20. storočia v spolupráci ŠRA BB.
1993
Skanzen Pribilina / Open-Air Museum In Pribilina / Slovakia


Reštaurovanie gotického kostolíka Panny Márie zo zátopovej oblasti Liptovská Mara, preneseného do skanzenu Pribilina. Osádzanie pôvodných kamenných architektonických článkov do nového muriva. V spolupráci ŠRA BB.
1987
Meštiansky dom v Banskej Bystrici / Citizen House In Banská Bystrica / Slovakia
stav pred reštaurovaním

Rekonštrukcia neskorogotickej fasády (nástenná maľba) meštianskeho domu v Banskej Bystrici na námestí SNP č. 14.
1998Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici / Church Of Ascension Of Virgin Mary In Banská Bystrica / Slovakia

Rekonštrukcia gotickej fasády kostola Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici v spolupráci so ŠRA BB.
1988
1988