reštaurovanie interiérov a vitráže / restoration of interiors and stained glass

Kostol kostol sv. Serváca vo Vrbove / Church of  Saint Servác In Vrbov / Slovakia

Stav pred reštaurovaním, prieskum

priebeh reštaurátorských prác


Reštaurovanie rokokovej výzdoby interiéru kostola sv. Serváca z prvej polovice 13. storočia vo Vrbove.
2007


Piešťany hotel Thermia / Hotel Thermia / Piešťany / Slovakia

Kaviareň / Coffee-House
stav počas reštaurovania

Stav po reštaurovaní

jedáleň / Dining Room

Stav počas reštaurovania asanácia vlhkosťou poškodených sekcií zaveseného stropu a čistenie štukovej výzdoby

                   
Stav po ukončení reštaurátorských prác

Jocker bar

Stav počas prebiehania reštaurátorských prác, rozoberanie dreveného obloženia stien, dorezávanie chýbajúcich časí
Stav po reštaurovaní
Reštaurovanie secesných interiérov spoločenských miestností a schodiska hotela Thermia v Piešťanoch.

2007

Reštaurovanie Secesnej keramickej Vázy / Restoration Of Art Nouveau Ceramic Vase


Stav pred reštaurovaním
stav po reštaurovaní
Reštaurovanie secesnej keramickej vázy, domodelovanie chýbajúcivh častí a následná farebná povrchová úprava
2006

Reštaurovanie interiéru kúpeľného domu Irma v Piešťanoch / Restoration Of Spa Hotel Irma / Piešťany / Slovakia


Reštaurovanie secesného interiéru kúpeľného domu Irma v Piešťanoch sekcie bahnisko (keramická   a  štuková   výzdoba).   Reštaurovanie    centrálnej    fontány  z  umelého   kameňa.

2005Vitrážové okná Thermia / Stained Glass In Thermia / Piešťany / Slovakia
Reštaurovanie secesných vitrážových okien, hotela Thermia
2007


Secesné   zrkadlo  /  Art    Nouveau  Mirror
Reštaurovanie dreveného stojanu a rámu secesného zrkadla.

2006Vitráž kostola sv. Kríža (Slovenský kostol)
v Banskej Bystrici / Stained Glass In Church Of Saint Cross / Banská Bytsrica / Slovakia
Reštaurovanie vitráže Slovenského kostola v Banskej Bystrici.

2005


Schodisko meštiackeho domu v Banskej Bystrici / Stairs Of A Citizen House In Banská Bystrica / Slovakia
Reštaurovanie   nástenných   malieb    schodiska   meštiackeho  domu  v     Banskej Bystrici 
nám. Štefana Moyzesa.
2003